Chân dung các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

I. Giáo Tỉnh Hà Nội

   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Gm. Chính tòa: (TS) Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
Thành lập Gp : 1913
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
Điện thoại      :  (0205) 381 0367Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

2. Giáo phận Hưng Hóa

Gm. giám quản: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Viên

Gm. nghỉ hưu: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Thành lập      : 1895
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn ViênĐức Cha Gioan Maria Vũ Tất

 3. Giáo phận Bắc Ninh

Gm. Chính tòa: (TS) Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.

Gm. phó: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang
Thành lập      : 1883
Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại     : (0222) 382 1438Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

   4. Tổng Giáo phận Hà Nội

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
Gm. nghỉ hưu    : TS Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
Gm. nghỉ hưu: TS Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Gm. Nghỉ hưu: TS Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Thành lập     :  1679
Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
40 phố Nhà Chung – Hà Nội
Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

 5. Giáo phận Hải Phòng

Kiêm giám quản :  Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
Thành lập       : 1679
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
Điện thoại      : (0225) 374 5387Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
   6. Giáo phận Thái Bình

Gm. Chính tòa : TS Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
Thành lập       : 1936
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

   7. Giáo phận Bùi Chu

Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
Thành lập       : 1848
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu

  8. Giáo phận Phát Diệm

Gm. giám quản: TS Đức cha Giuse Nguyễn Năng
Gm. nghỉ hưu :  TS Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
Thành lập       : 1901
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896Đức Cha Giuse Nguyễn Năng

   9. Giáo phận Thanh Hóa

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường
Thành lập        : 1932
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường

   10. Giáo phận Vinh

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Gm. Phụ tá     :
Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
Thành lập      :  1846
Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

11. Giáo phận Hà Tĩnh

Gm. giám quản: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn

Gm. Tiên khởi nghỉ hưu Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hà Tĩnh

Địa chỉ: Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhĐức Cha Louis Nguyễn Anh TuấnĐức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

II.  Giáo tỉnh Huế 
   1. Tổng Giáo phận Huế

Gm. Chính tòa: TS Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
Thành lập       :  1850
Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 2. Giáo phận Đà Nẵng

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
Thành lập        : 1963
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  3. Giáo phận Qui Nhơn

Gm. Chính tòa:  TS Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
Thành lập       :  1659
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 4. Giáo phận Kontum

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
Thành lập       :  1932
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
146 Trần Hưng Đạo, KontumĐức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

   5. Giáo phận Nha Trang

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Thành lập       : 1957
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

   6. Giáo phận Ban Mê Thuột

Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Thành lập       : 1967
Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Điện thoại       : (0262) 3817622Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

III. Giáo tỉnh Sài Gòn 
   1. Giáo phận Đà Lạt

Tân Gm. Chính tòa        :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Gm. Nghỉ hưu:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

 2. Giáo phận Phan Thiết

Gm. Giám quản: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Thành lập        : 1975
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  3. Giáo phận Phú Cường

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
Thành lập       : 1965
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

   4. Giáo phận Xuân Lộc

Gm. Chính tòa: ĐC Gioan Đỗ Văn Ngân
Gm. Nghỉ hưu     : Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Thành lập       : 1965
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053Tiểu sử Đức Cha Gioan Đỗ Văn NgânĐức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

 5. Giáo phận Bà Rịa

Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Thành lập       : 2005
Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại       :  (0251) 373 7873Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn

Gm. Chính tòa: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Gm phụ tá:
Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
Thành lập       : 1844
Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
Fax: 028 3930 0598Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

 7. Giáo phận Mỹ Tho

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm

 8. Giáo phận Vĩnh Long

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
Thành lập       : 1938
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3/2, Vĩnh Long
Điện thoại      :  (0270) 3824 016Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

  9. Giáo phận Long Xuyên

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569Đức Cha Giuse Trần Văn Toản

10. Giáo phận Cần Thơ

Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
Thành lập       : 1955
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần ThơĐức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

By Conggiao24h.NET

<