Tiểu sử Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư của gia đình 5 người con.

Xem thêm: Giám Mục Đương Nhiệm Công Giáo Việt Nam

Đức TGM Vũ Văn Thiên

  • Năm 1971 (11 tuổi): giúp lễ Cha già GioanKim Nguyễn Quang Mỹ tại Kẻ Sặt.
  • 23/09/1982: Nhập Đại chủng viện Hà Nội.
  • 24/01/1988: Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng.
  • 1988 đến 1994: Chánh xứ Mỹ Động.
  • 1994 đến 1996: Chánh xứ Đồng Xá.
  • 1996 đến 2000: Du học Paris (Pháp).
  • 26/11/2002: Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng.

Ngày 02.01.2003: Tấn Phong Giám mục tại khuôn viên Nhà thờ Chánh toà Hải Phòng, do Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng chủ phong, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Đức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình thụ phong. Khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục là: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”.

Ngày 17-11-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức TGM giáo phận Hà Nội do ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, cho đến nay là GM giáo phận Hải Phòng.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

<