Tiểu sử Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt sinh năm: Ngày 17 – 6 – 1948.

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

– Nguyên quán: Xuân Lai, Sóc Sơn, Hà Nội.

– Năm 1954: Di cư vào Miền Nam Việt Nam cùng gia đình.

– Năm 1967: Nhập Dòng Tên tại Sài Gòn.

– Học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện St. Piô X Đà Lạt.

– Năm 1976: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

– Năm 1976 – 1978: Giám đốc ứng sinh.

– Năm 1986 – 1995: Tập sư Nhà Tập.

– Năm 1986 – 1995: Linh mục chính xứ Thiên Thần kiêm trại phong Thanh Bình, Sài Gòn.

– Năm 1995 – 2002: Linh mục chính xứ trại phong Thanh Bình.

– Năm 2002: Du học tại Pháp chuyên về linh đạo.

– Năm 2005 – 2008: Linh hướng Đại Chủng viện Hà Nội.

– Ngày 4.8.2008: Được bổ nhiệm làm Giám mục Bắc Ninh.

– Ngày 7.10.2008: Chính thức được tấn phong Giám mục Bắc Ninh

-2017: Tổng thư ký HĐGM.

Khẩu hiệu và Huy hiệu: Tình thương và sự sống

<