More

  Trực Tuyến thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

  TRỰC TIẾP
  THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH

  Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng

  Thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành lúc 08g00 ngày 25.11.2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông toà Giáo phận chủ sự.

  Hot Topics

  Related Articles