Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-7-2021 – Lễ Thánh Gioakim và Anna

Tất cả bột dậy men (26-7-2021 – Thứ Hai Tuần 17 TN - Lễ Thánh Gioakim và Anna) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức...
Thánh Giacôbê, Tông đồ

Chúa nhật 17 Thường niên – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2021 - Chúa Nhật 17 TN năm B - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2021 – Chúa nhật 17 Thường niên

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (25.7.2021 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Hôm ấy, Ðức...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng (24.7.2021 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-7-2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên

Sinh hoa kết quả (23.7.2021 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-7-2021 – Thứ Năm Tuần 16 thường niên

Họ để Người ở đâu? (22.7.2021 – Thứ Năm Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2021 – Thứ Tư Tuần 16 thường niên

Có tai thì nghe (21.7.2021 – Thứ Tư Tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-7-2021 – Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Ai là mẹ tôi? (20.7.2021 - Thứ Ba tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-7-2021 – Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Đòi dấu lạ (19.7.2021 - Thứ Hai tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-7-2021 – Chúa nhật 16 thường niên

Chạnh lòng thương (18.7.2021 - Chúa nhật 16 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2021 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên

Hài lòng về Người (17.7.2021 - Thứ Bảy tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-7-2021 – Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Ta muốn lòng nhân (16.7.2021 - Thứ Sáu tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12,1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem