Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 23/1/2019

Lời Chúa: Mc 3, 1-6Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 22/1/2019

Con Người làm chủ ngày sabát (22.1.2019 – Thứ Ba Tuần 2 TN)Lời Chúa: Mc 2, 23-28
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 21/1/2019

Lời Chúa: Mc 2, 18-22Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay;...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 20/1/2019

Họ hết rượu rồi (20.1.2019 – Chúa Nhật 2 TN, Năm C) Lời Chúa: Ga 2, 1-11 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19/1/2019

Kêu gọi người tội lỗi (19.1.2019 – Thứ Bảy Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/1/2019

Thấy họ có lòng tin (18.1.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 TN – Tuần lễ cầu cho Kitô hữu hiệp nhất) Lời Chúa: Mc 2,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 16/1/2019

Bà phục vụ các Ngài (16.1.2019 – Thứ Tư Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 11/1/2019

Hãy đi trình diện tư tế (11.1.2019 – Thứ Sáu) Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/1/2019

Trả lại tự do (10.1.2019 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Ðức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9/1/2019

Lời Chúa: Mc 6, 45-52   Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8/1/2019

Ai nấy được no nê (8.1.2019 – Thứ Ba) Lời Chúa: Mc 6, 34-44Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/1/2019

Chúng tôi đã gặp (5.1.2019 – Thứ Bảy đầu tháng) Lời Chúa: Ga 1, 43-51 Khi ấy, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người...

Xem nhiều trong ngày