Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-11-2020 – Thứ Hai: Thánh Anrê, tông đồ

Hãy đi theo tôi (30.11.2020 – Thứ Hai: Thánh Anrê, tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-11-2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Tỉnh thức và canh thức (29.11.2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B) Lời Chúa: Mc 13, 33-37 8h00, 20h00: Trực tiếp Thánh lễ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-11-2020 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên

Phải đề phòng (28.11.2020 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên

Xem cây vả (27.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-11-2020 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên

Sắp được cứu chuộc (26.11.2020 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-11-2020

Anh em làm chứng cho Thầy (24.11.2020 – Thứ Ba - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-11-2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên

Bỏ vào tất cả (23.11.2020 – Thứ Hai Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy...
lời chúa

Lời Chúa – Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ...

Vì xưa Ta đói (22.11.2020 – Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Hôm ấy, Ðức...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-11-2020 – Chúa Nhật 34 Thường niên

Làm cho chính Ta vậy (22.11.2020 – Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Hôm ấy,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-11-2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên

Nhà cầu nguyện (20.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày