Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

Vì Danh Thầy (10.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên

Chúc bình an (09.7.2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-7-2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên

Mười hai tông đồ (08.7.2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-7-2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên

Sai thợ ra gặt lúa (07.7.2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-7-2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên

Cầm lấy tay (06.7.2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi Đức Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì...
lời chúa

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A)

Ách của tôi êm ái (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-7-2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

Con ngợi khen Cha (05.7.2020 – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A) Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên

Giữ được cả hai (04.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ

Đừng cứng lòng nữa (03.7.2020 – Thứ Sáu: Thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-7-2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên

Thấy họ có lòng tin (02.7.2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-7-2020 – Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên

Đi đi (01.7.2020 – Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 28-34 Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-6-2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên

Người vẫn ngủ (30.6.2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày