Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 20/8/2019 – Thứ Ba Tuần 20 TN

Lạc đà qua lỗ kim (20.8.2019 – Thứ Ba Tuần 20 TN - Thánh Bernardo, Viện phụ) Lời Chúa: Mt 19, 23-30 Khi ấy, Ðức Giêsu...