Lời Chúa ngày 4/12/2019 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng

lời chúa
Ăn no nê (04.12.2019 – Thứ Tư Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người,...

Lời Chúa ngày 3/12/2019 – Thứ ba tuần 1 Mùa Vọng

lời chúa
Loan báo Tin Mừng (03.12.2019 Thứ Ba Tuần 1 MV - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục) Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi...

Lời Chúa ngày 2/11/2019 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

lời chúa
Từ phương Đông phương Tây (02.12.2019 – Thứ Hai Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm...

Lời Chúa ngày 1/12/2019 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

lời chúa
Hãy sẵn sàng (01.12.2019 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm A) Lời Chúa: Mt 24, 37-44 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy....

Lời Chúa ngày 30/11/2019 – Thứ Bảy, Thánh Anrê tông đồ

lời chúa
Hãy đi theo tôi (30.11.2019 – Thứ Bảy - Thánh Anrê tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông...

Lời Chúa ngày 29/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 34 TN

lời chúa
Xem cây vả (29.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh...

Lời Chúa ngày 28/11/2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN

lời chúa
Sắp được cứu chuộc (28.11.2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã...

Lời Chúa ngày 27/11/2019 – Thứ Tư Tuần 34 TN

lời chúa
Một sợi tóc (27.11.2019 – Thứ Tư Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính...

Lời Chúa ngày 26/11/2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN

lời chúa
Anh em làm chứng cho Thầy (26.11.2019 – Thứ Ba Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo: “Những gì anh em...

Lời Chúa ngày 25/11/2019 – Thứ Hai Tuần 34 TN

lời chúa
Không thuộc về thế gian (25.11.2019 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Lc 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong...

Lời Chúa ngày 24/11/2019 – Chúa Nhật 34 TN, năm C

lời chúa
Xin nhớ đến tôi (24.11.2019 – Chúa Nhật 34 TN, năm C - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Lc 23, 35-43 Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn...

Lời Chúa ngày 23/11/2019 – Thứ Bảy Tuần 33 TN

lời chúa
Đời này, đời sau (23.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 33 TN) Lời Chúa: Lc 20, 27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Thánh Lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 7/12/2019video

Lời cảm ơn – Thánh Lễ truyền chức Linh Mục và...

Một đại diện có lời cảm ơn sau Thánh Lễ truyền chức Linh Muc và Phó Tế giáo phận Thái Bình ngày 7/12/2019