Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-12-2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Có lời Thiên Chúa phán (05.12.2021 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Năm C) Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng

Chạnh lòng thương (04.12.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8 Ðức Giêsu đi khắp các thành thị,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-12-2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (03.12.2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-12-2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng

Xây trên nền đá (02.12.2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-12-2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Ăn no nê (01.12.2021 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-11-2021 | Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng

Hãy đi theo tôi (30.11.2021 – Thứ Ba Tuần 1 MV - Thánh Anrê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 4, 18-22 Khi ấy, Đức Giêsu đang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-11-2021 | Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

Từ phương Đông phương Tây (29.11.2021 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-11-2021 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Anh em sắp được cứu độ. (28.11.2021 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 21,25-28.34-36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-11-2021 | Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên

Phải đề phòng (27.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên

Xem cây vả (26.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên

Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-11-2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (24.11.2021 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem

Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khangvideo

Phỏng vấn Đức Tân giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

PHỎNG VẤN ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ QUANG KHANG – GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BẮC NINH Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ...