Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-5-2022 | Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (20.5.2022 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-5-2022 | Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh

Niềm vui trọn vẹn (19.5.2022 – Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-5-2022 | Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh

Thầy là cây nho (18.5.2022 – Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-5-2022 | Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh

Bình an cho anh em (17.5.2022 – Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14,27-31a Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-5-2022 | Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh

Yêu mến, đến và ở lại (16.5.2022 – Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-5-2022 | Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh

Điều Răn Mới (15.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói :...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-5-2022

Không phải anh em đã chọn Thầy... (14.5.2022 - Thứ Bảy: Thánh Matthia, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-5-2022 | Lễ Đức Mẹ Fatima

Phúc thay lòng dạ (13.5.2022 - Thứ Sáu: Lễ Đức Mẹ Fatima) Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-5-2022 | Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh

Thật phúc cho anh em (12.5.2022 – Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-5-2022 | Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh

Không tự mình nói (11.5.2022 – Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 12,44-50 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-5-2022 | Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Tôi và Cha tôi là một (10.5.2022 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10,22-30 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-5-2022 | Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh

Tôi là cửa cho chiên (09.5.2022 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi...

Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem