lời chúa

Lời Chúa ngày 1-4-2020 – Thứ Tư Tuần 5 MC

Sự thật sẽ giải phóng các ông (01.4.2020 – Thứ Tư Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31/3/2020

Giương cao Con Người lên (31.3.2020– Thứ Ba Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Trực tiếp Thánh lễ Thứ Ba ngày 31/3/2020 Khi ấy, Đức...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30/3/2020 – Thứ Hai Tuần 5 MC

Đừng phạm tội nữa (30.3.2020– Thứ Hai Tuần 5 MC) Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng,...
lời chúa

Lời Chúa – Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Thầy là sự sống lại (29.3.2020 – Chúa Nhật 5 MC, Năm A) Lời Chúa: Ga 11, 1-45 Có một người bị đau nặng, tên là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29/3/2020 – Chúa Nhật 5 MC, Năm A

HÃY RA NGOÀI (29.3.2020 – Chúa Nhật 5 MC, Năm A) Lời Chúa: Ga 11,1-45 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay

Ông này là Đấng Kitô (28.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC

Giờ của Người chưa đến (27.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/3/2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC

Chúa Cha làm chứng cho tôi (26.3.2020 – Thứ Năm Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/3/2020 – Thứ Tư: Lễ Truyền tin

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2020 – Thứ Tư: Lễ Truyền tin) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Video Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2020 Khi ấy,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/3/2020

Muốn trở nên lành mạnh (24.3.2020 – Thứ Ba Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 5, 1-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/3/2020 – Thứ Hai Tuần 4 MC

Con ông sống (23.3.2020 – Thứ Hai Tuần 4 MC) Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/3/2020 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Thầy là ánh sáng thế gian (22.3.2020 – Chúa Nhật 4 MC, Năm A) Lời Chúa: Ga 9, 1-41 Khi ấy Ðức Giêsu nhìn thấy một...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày