More

  Catholic Media Network

  Conggiao24h.net, Trang Thông Tin, Tin Tức Công Giáo, Video Thánh Lễ, Hình Ảnh Ngôi Thánh Đường – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

  Lời Chúa ngày 5-12-2023

  Thánh Thần tác động (05.12.2023 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng) Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử...

  Tình trạng sức khỏe của ĐTC Phanxicô khá hơn; ngài không bị nhiễm trùng phổi

  Tình trạng sức khỏe của ĐTC Phanxicô khá hơn; ngài không bị nhiễm trùng phổi Sáng ngày 27/11/2023, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh,...

  Lịch Công Giáo Năm 2024

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt...

  Trực Tuyến thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

  TRỰC TIẾP THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng Thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh...

  Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

  TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ WHĐ (21.09.2023) – 17g hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội nghị thường...

  Catholic Media Network

  Conggiao24h.net, Trang Thông Tin, Tin Tức Công Giáo, Video Thánh Lễ, Hình Ảnh Ngôi Thánh Đường – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.