More

  Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

  Lời Chúa ngày 10/5/2019

  Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,...

  Lời Chúa ngày 9/5/2019

  Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống (9.5.2019 – Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Đức Giê-su nói...

  Lời Chúa ngày 8/5/2019

  Tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời. (8.5.2019 – Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi...

  Lời Chúa ngày 7/5/2019

  Chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực (7.5.2019 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,30-35 Khi ấy,...

  Lời Chúa ngày 6/5/2019

  Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát (6.5.2019 – Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,22-29 Sau...

  Hot Topics