More

  Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

  Lời Chúa ngày 5/5/2019

  Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ (5.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su...

  Lời Chúa ngày 4/5/2019

  Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (4.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,16-21 Chiều đến, các môn...

  Lời Chúa ngày 3/5/2019

  Thế mà anh em chưa biết Thầy ư ? (3.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 14,6-14 Khi ấy, đến giờ lìa...

  Lời Chúa ngày 2/5/2019

  Chúa Cha yêu thương người Con (2.5.2019 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3,31-36 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở...

  Lời Chúa ngày 1/5/2019

  Thiên Chúa yêu thế gian (1.5.2019 – Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô...

  Hot Topics