Tiểu sử Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

Lịch Công Giáo Năm 2021

Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

27.12.1943: Sinh tại Nam Định
1956 – 1960: Học tại Tiểu Chủng Viện Gioan Hà Nội 
1960 – 1992: Sống tại gia đình và phục vụ tại Giáo xứ Nam Định
1992 – 1994: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
10.06.1994: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội 
1994 – 1995: Phục vụ tại giáo xứ Nam Định
1995 – 2000: Du học tại Đại học Urbaniana – Rôma
02.09 – 2001: Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
26.02 – 2002: Thành viên Hội đồng Tư vấn Giáo phận Hà Nội
15.10.2002: Giám học Đại chủng viện Thánh Giuse 
04.08.2003: Phó Giám đốc thường trực Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội 
01.08.2005: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội 
15.10.2008: Giám mục Phụ tá Hà Nội
05.12.2008: Chính thức được tấn phong Giám mục

Ngân khánh linh mục Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh

Ý nghĩa Huy Hiệu Gm

Hình ảnh trái tim có thập giá ở tâm điểm là biểu hiện cho tình yêu Kitô. Bàn tay tượng trưng cho hành động, việc làm. Mũ Và Dây Tua là biểu tượng của chức Giám mục. Ba màu xanh, nâu, đỏ tượng trưng cho Thiên – Ðịa – Nhân. Hai gam màu nóng lạnh, tuy tương phản nhưng lại tạo nên một tổng thể hài hòa. Cũng vậy, tinh thần Phục Vụ Trong Ðức Ái sẽ nối kết những khác biệt, đối nghịch, cải hóa và canh tân toàn thể xã hội, khiến con người tràn trề sức sống, an bình, tươi vui, hạnh phúc.

Bên ngoài là Cây Thánh Giá kép được kết bằng cây tre, cành trúc, biểu hiện tính cách Việt Nam. Cây Thánh Giá nhỏ biểu hiện thân phận nhỏ bé của con người nương dưới bóng, liên kết chặt chẽ với cây Thánh Giá lớn của Ðức Giêsu Kitô.

2019: Nghỉ hưu

Nguồn: tổng hợp