Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sinh ngày 02.10.1952 tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

  1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ.

  1973 – 1976: Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên.

  1977 – 1979: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

  30.08.1980: Thụ phong linh mục.

  1980 – 1983: Linh mục phụ tá Giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.

  1983 – 1987: Quản nhiệm Giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới.

  1987 – 1999: Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận TP. HCM.

  1997: Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

  2001 – 2004: Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ.

  2004 – 10.2012: Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM.

  Tháng 03.2008: Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

  15.10.2008: được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh – Châm ngôn Giám mục: “Hãy theo Thầy”.

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  15.11.2008: Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM, do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong.

  6.2011 – 19.03.2012: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

  Ngày 26.07.2014: được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

  Ngày 30.08.2014: Đức Cha về Giáo phận Mỹ Tho.

  Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013), Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016).