Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Khẩu hiệu Giám Mục 

AD GENTES (ĐẾN VỚI MUÔN DÂN)

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

 • 16.6.1957        : Sinh tại Hà Nội
 • 1981 – 1987    : Học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
 • 08.12.1987      : Thụ phong Linh mục
 • 1988 – 1993   : Quản xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế (Tổng Giáo phận Hà Nội)
 • 1994 – 1999   : Du học tại Roma, Tiến sĩ Giáo Luật
 • 1999 – 2016   : Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
 • 1999 – 2002   : Thư ký Toà Giám Mục Hà Nội
 • 2000 – 2007    : Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 • 2001 – 2003   : Đại diện Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội
 • 2003 – 2007    : Quản xứ Chính tòa Hà Nội, Tổng Đại diện Giáo Phận Hà Nội
 • 12.10.2007      : Được bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
 • 03.12.2007      : Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
 • 12.3.2016       : Được bổ nhiệm Giám mục Chính Toà Giáo phận Đà Nẵng
 • 12.4.2016       : Nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
<