Tiểu sử Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Giuse Nguyễn Chí Linh

22-11-1949:    Sinh tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

1955 –1962:    học tại trường Tiểu học giáo xứ Thanh Hải, Phan Thiết

1962 – 1967:   học tại Tiểu chủng viện Nha Trang

1967 – 1968:   học tại Trường Thiên Hựu, Huế

1968 – 1970:   học tại Chủng viện Chúa Chiên Lành, Đà Lạt

1970 – 1977:   học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt

1977 – 1992:   sống với gia đình tại giáo xứ Song Mỹ, Nha Trang

30-12-1992:    thụ phong linh mục cho giáo phận Nha Trang do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám mục giáo phận Nha Trang

1992 – 1995:   Phó xứ Phước Thiện, giáo phận Nha Trang

1995 – 2003:   du học Paris, Pháp; tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Triết học

08-11-2003:    trở về Việt Nam, làm giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang

12-06- 2004:   được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Thanh Hoá

04-08-2004:    được truyền chức giám mục tại Nhà thờ chính toà Thanh Hoá với châm ngôn “Xin cho họ nên một”

2007 – tháng 9/2009: Giám quản Tông toà giáo phận Phát Diệm.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã đảm nhiệm các chức vụ:

2004 – 2007:   Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

2007 – 2013:   Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

2013 – 2016:   Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Từ tháng 10/ 2016:       Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

29-10-2016:  được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Huế, kiêm Giám quản Tông toà giáo phận Thanh Hoá.

<