Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

0
560
Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, tại Làng Rùa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

– 1965 -1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng.
– 1972 – 1975: Học Triết học tại Đại Chủng Viện Hòa Bình.
– 1975 – 1978: Học Thần học tại Tòa giám mục Đà Nẵng.
– 1978 – 1982: Thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam.

– Ngày 27-12-1990: Ngài được chịu chức linh mục, thuộc giáo phận Đà Nẵng.

– 1990 – 1994: Phó xứ giáo xứ Tam Kỳ, giáo phận Đà Nẵng.
– 1994 – 1998: Học giáo luật tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp. Tốt nghiệp cử nhân giáo luật.
– 1998 – 2000: Chính xứ giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng.
– 2000 – 2003: Chính xứ giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.
– 2003: Cha nhập hội linh mục Xuân Bích, được cử ra ở ĐCV Huế.
– 2003 – 2011: Làm linh hướng và giáo sư các môn: Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại Chủng Viện Huế.
– Từ năm 2011 – 2013: Làm Giám đốc Đại Chủng Viện Huế.

Ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, hiện là Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế làm Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, hiệu tòa Gummi di Bizacena.

2016 – Nay, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng.

Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long