Tiểu sử Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Đức Cha Giuse Nguyễn NăngĐức Cha Giuse Nguyễn Năng sinh ngày  24/11/1953 : tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)
1962-1970 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn
1970-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt
1977-1988 : Lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc
1989-1990 : Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
09/06/1990 : Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc
1990-1998 : Chính Xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
1998-2002 : Du học Roma
2003-2005 : Đặc trách Chủng sinh giáo phận Xuân Lộc
2006-2009 : Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
25/07/2009 : Được bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Phát Diệm
08/09/2009 : Tấn phong Giám mục tại Phát Diệm
Năm 2013: Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì 2013 – 2016.
– Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì 2016 – 2019
Tiểu sử Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng

<