More

  Chân dung các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

  I. Giáo Tỉnh Hà Nội

     1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
  Thành lập Gp : 1913
  Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
  04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
  Điện thoại      :  (0205) 381 0367Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri
  2. Giáo phận Hưng Hóa
  Gm. Chính tòa: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
  Gm. Phụ tá    :  Đức cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long
  Thành lập      : 1895
  Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
  70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
  Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461

  Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất

  Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long
   3. Giáo phận Bắc Ninh
  Gm. Chính tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
  Thành lập      : 1883
  Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
  537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  Điện thoại     : (0222) 382 1438

  Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt
     4. Tổng Giáo phận Hà Nội
  Gm. Chính tòa: Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
  Gm. Phụ tá    :  Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
  Gm. nghỉ hưu:  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
  Thành lập     :  1679
  Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
  40 phố Nhà Chung – Hà Nội
  Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073

  Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
   5. Giáo phận Hải Phòng
  Gm. Chính tòa : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
  Thành lập       : 1679
  Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
  46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
  Điện thoại      : (0225) 374 5387

  Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên
     6. Giáo phận Thái Bình
  Gm. Chính tòa : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
  Thành lập       : 1936
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
  6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
  Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344

  Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ

     7. Giáo phận Bùi Chu
  Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
  Thành lập       : 1848
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
  Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
  Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521

  Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
    8. Giáo phận Phát Diệm
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Năng
  Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
  Thành lập       : 1901
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
  Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896

  Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng 
     9. Giáo phận Thanh Hóa
  Gm. Chính tòa: Tân Đức GM Giuse Nguyễn Đức Cường
  Thành lập        : 1932
  Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
  50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
  Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599

  Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường
     10. Giáo phận Vinh
  Gm. Chính tòa: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
  Gm. Phụ tá     : Phêrô Nguyễn Văn Viên
  Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
  Thành lập      :  1846
  Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
  Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
  Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215

  đức cha Phaolô Nguyễn Thái HợpGiám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên

  II.  Giáo tỉnh Huế 
     1. Tổng Giáo phận Huế

  Gm. Chính tòa: Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
  Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
  Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
  Thành lập       :  1850
  Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
  6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
  Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí LinhTổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

   2. Giáo phận Đà Nẵng
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
  Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
  Thành lập        : 1963
  Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
  156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
  Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân

    3. Giáo phận Qui Nhơn
  Gm. Chính tòa:  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
  Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
  Thành lập       :  1659
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
  116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
  Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

   4. Giáo phận Kontum
  Gm. Chính tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
  Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
  Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
  Thành lập       :  1932
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
  146 Trần Hưng Đạo, KontumGiám mục Chính toà Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

     5. Giáo phận Nha Trang
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
  Thành lập       : 1957
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
  22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
  Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh

     6. Giáo phận Ban Mê Thuột

  Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
  Thành lập       : 1967
  Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
  104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
  Điện thoại       : (0262) 3817622Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

  III. Giáo tỉnh Sài Gòn 
     1. Giáo phận Đà Lạt

  Gm. Chính tòa:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
  Gm. Phó         :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
  Thành lập       : 1960
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
  9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139

  Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương
   2. Giáo phận Phan Thiết
  Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
  Thành lập        : 1975
  Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
  422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
  Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560

  Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm
    3. Giáo phận Phú Cường
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
  Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
  Thành lập       : 1965
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
  104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266

  Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước

     4. Giáo phận Xuân Lộc
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Phụ tá     : Gioan Đỗ Văn Ngân
  Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
  Thành lập       : 1965
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
  210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
  Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053

  Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
   5. Giáo phận Bà Rịa
  Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
  Thành lập       : 2005
  Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
  227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
  Điện thoại       :  (0251) 373 7873

  Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
     6. Tổng Giáo phận Sài Gòn
  Giám quản Tông tòa      : Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
  Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
  Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
  Thành lập       : 1844
  Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
  180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
  Fax: 028 3930 0598

   7. Giáo phận Mỹ Tho
  Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
  Thành lập       : 1960
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
  32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
  Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249

  Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm
   8. Giáo phận Vĩnh Long
  Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Thành lập       : 1938
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
  103 Đường 3/2, Vĩnh Long
  Điện thoại      :  (0270) 3824 016Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
    9. Giáo phận Long Xuyên
  Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
  Gm. Phó         : Đức cha Giuse Trần Văn Toản
  Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
  Thành lập       : 1960
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
  80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
  Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu

  Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản
  10. Giáo phận Cần Thơ
  Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên
  Thành lập       : 1955
  Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
  12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

  Hot Topics

  Related Articles