Chân dung các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

I. Giáo Tỉnh Hà Nội

   1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Gm. Chính tòa: (TS) Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
Thành lập Gp : 1913
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Lạng Sơn
04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn
Điện thoại      :  (0205) 381 0367Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

2. Giáo phận Hưng Hóa

Gm. Chính tòa: (TS) Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Thành lập      : 1895
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hưng Hóa
70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại       :  (024) 3383 2453 – Fax: 024 3383 4461Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất

 3. Giáo phận Bắc Ninh

Gm. Chính tòa: (TS) Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.
Thành lập      : 1883
Địa chỉ          : Toà Giám Mục Bắc Ninh
537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại     : (0222) 382 1438Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

   4. Tổng Giáo phận Hà Nội

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
Gm. nghỉ hưu    : TS Đức cha Laurensô Chu Văn Minh
Gm. nghỉ hưu: TS Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Gm. Nghỉ hưu: TS Đức Hồng y TGM Phêrô Nguyễn Văn NhơnThành lập     :  1679
Địa chỉ          : Toà Tổng Giám Mục Hà Nội
40 phố Nhà Chung – Hà Nội
Điện thoại     : (024) 3825 4424 107 – Fax: 024 3928 5073Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

 5. Giáo phận Hải Phòng

Kiêm giám quản : TS Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
Thành lập       : 1679
Địa chỉ           : Tòa Giám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, TP. Hải Phòng
Điện thoại      : (0225) 374 5387Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
   6. Giáo phận Thái Bình

Gm. Chính tòa : TS Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB
Thành lập       : 1936
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Thái Bình
6 Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình
Điện thoại      : (0227) 383 1361 – Fax: (0227) 834 5344Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

   7. Giáo phận Bùi Chu

Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
Thành lập       : 1848
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại      : (0228) 3887 514 – Fax: 0228 3887 521Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu

  8. Giáo phận Phát Diệm

Gm. giám quản: TS Đức cha Giuse Nguyễn Năng
Gm. nghỉ hưu :  TS Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
Thành lập       : 1901
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
Điện thoại      : (0229) 386 2058 – (0229) 372 4896Đức Cha Giuse Nguyễn Năng

   9. Giáo phận Thanh Hóa

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường
Thành lập        : 1932
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Thanh Hoá
50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá
Điện thoại       :  (0237) 385 3138 (TGM) – Fax: 037 371 3599Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường

   10. Giáo phận Vinh

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Gm. Phụ tá     : TS Phêrô Nguyễn Văn Viên
Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên
Thành lập      :  1846
Địa chỉ          : Tòa Giám Mục Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại    : (0238) 386 1171 – Fax: 0238 386 1215Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

11. Giáo phận Hà Tĩnh

Gm. Tiên khởi: TS Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Địa chỉ: Tòa Giám Mục Hà Tĩnh

Địa chỉ: Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhĐức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

II.  Giáo tỉnh Huế 
   1. Tổng Giáo phận Huế

Gm. Chính tòa: TS Ðức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Gm. nghỉ hưu : Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
Thành lập       :  1850
Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Huế
6 Nguyễn Trường Tộ, Huế
Điện thoại      : 0234 3831 967 – Fax: 0234 383 3656Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 2. Giáo phận Đà Nẵng

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân
Gm. nghỉ hưu   :  Phaolô Tịnh, Nguyễn Bình Tĩnh
Thành lập        : 1963
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Đà Nẵng
156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng – HT 143
Điện thoại       : (0236) 382 6628 – Fax: 0236 387 1856Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  3. Giáo phận Qui Nhơn

Gm. Chính tòa:  TS Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
Gm. nghỉ hưu :  Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn
Thành lập       :  1659
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Qui Nhơn
116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
Điện thoại      : (0256) 3824 360 – Fax:  0256 382 8955Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 4. Giáo phận Kontum

Gm. Chính tòa: TS Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh
Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung
Thành lập       :  1932
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Kontum
146 Trần Hưng Đạo, KontumĐức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

   5. Giáo phận Nha Trang

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Thành lập       : 1957
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang – HT 42
Điện thoại      : (0258) 352 3842 –  Fax: 0258 352 2494Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

   6. Giáo phận Ban Mê Thuột

Gm. Chính tòa: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Thành lập       : 1967
Địa Chỉ           : Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
104 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
Điện thoại       : (0262) 3817622Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

III. Giáo tỉnh Sài Gòn 
   1. Giáo phận Đà Lạt

Tân Gm. Chính tòa        :  Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Gm. Nghỉ hưu:  Đức cha Antôn Vũ Huy Chương
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Đà Lạt
9 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại      :  (0263) 382 2415 & (0263) 383 6139Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

 2. Giáo phận Phan Thiết

Gm. Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
Thành lập        : 1975
Địa chỉ            : Toà Giám Mục Phan Thiết
422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại       : (0252) 381 9560 (VP) – Fax: 0252 381 9560Đức Cha Giuse Trần Văn Toản

  3. Giáo phận Phú Cường

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
Thành lập       : 1965
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Phú Cường
104 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại      :  (0274) 382 2860 (VP) – Fax:  0274 382 1266Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

   4. Giáo phận Xuân Lộc

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
Gm. Phụ tá     : Gioan Đỗ Văn Ngân
Gm. nghỉ hưu : Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Thành lập       : 1965
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Xuân Lộc
210  Hùng Vương, Xuân Bình -TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại       :  (061) 860 3127 – Fax: 0251 378 4053Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

 5. Giáo phận Bà Rịa

Gm. Chính tòa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Thành lập       : 2005
Địa chỉ           :  Toà Giám Mục Bà Rịa
227 CMT8, Ph. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại       :  (0251) 373 7873Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

   6. Tổng Giáo phận Sài Gòn

Gm. Chính tòa: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Gm phụ tá: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
Gm. nghỉ hưu : Đức Hồng Y TGM GioanBt Phạm Minh Mẫn
Thành lập       : 1844
Địa chỉ           : Toà Tổng Giám Mục Tp. HCM
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
Điện thoại      : (028) 3930 3828 & (028) 3930 0368
Fax: 028 3930 0598Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

 7. Giáo phận Mỹ Tho

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Mỹ Tho
32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại      : (0273) 387 3299 (VP) – Fax : 073 3887 249Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm

 8. Giáo phận Vĩnh Long

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai
Thành lập       : 1938
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3/2, Vĩnh Long
Điện thoại      :  (0270) 3824 016Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

  9. Giáo phận Long Xuyên

Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

Gm. Nghỉ hưu: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu
Gm. nghỉ hưu : GioanBt Bùi Tuần
Thành lập       : 1960
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Long Xuyên
80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại      : (0296) 384 1903 – 384 6917 – Fax: 0296 384 4569Đức Cha Giuse Trần Văn Toản

10. Giáo phận Cần Thơ

Gm. Chính tòa: Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên
Thành lập       : 1955
Địa chỉ           : Toà Giám Mục Cần Thơ
12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần ThơĐức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

By Conggiao24h.NET

 

 

 

<