More

  Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

  Lời Chúa ngày 5-12-2023

  Thánh Thần tác động (05.12.2023 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng) Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử...

  Lời Chúa ngày 14/5/2019

  Không ai cướp được chúng (14.5.2019 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn...

  Lời Chúa ngày 13/5/2019

  Tôi là cửa cho chiên ra vào (13.5.2019 – Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Đức Giê-su nói với...

  Lời Chúa ngày 12/5/2019

  Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi (12.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Khi ấy, Đức...

  Lời Chúa ngày 11/5/2019

  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (11.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69 Tại hội...

  Hot Topics