Cùng cười với bài phát biểu Chúc Mừng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Thư kêu gọi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của Hội đồng Giám mục Việt...

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ___________________________ Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, 10/04/2020 THƯ KÊU GỌI KÍNH GỬI CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM VÀ BẠN BÈ THÂN HỮU XA...
ĐTC Phanxicô (18/5): Th. Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và công bằng

ĐTC Phanxicô (18/5): Thánh Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và...

Thánh Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và công bằng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về Đức Thánh Giáo hoàng...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 13/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 13/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 13/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 30/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 30/11/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 30/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...
Đài phát thanh Vatican

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 28/6/2019

Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo...
Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 4/12/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 4/12/2019  Đài phát thanh Vatican ngày 04/12/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...