More

    Bài giảng trong Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế 2019 tại TGP Huế

    Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế ngày 19.3.2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam.

    Hot Topics

    Related Articles