Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ Giỗ đầu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Đài Phát Thanh Vatican

Loading...