Full Video: Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

0
70

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, ngày 11/1/2018 ———Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

Do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng chủ sự, cùng đồng tế có : – Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh (Chủ tịch HĐGM VN) – Đức Giám mục Cao Bằng – Lạng Sơn Giuse Châu Ngọc Tri (Chủ tịch Ủy Ban Gia Đình) – Đức Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột Vinhsơn Nguyễn Văn Bản (Chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc) – Đức Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa Anphongso Nguyễn Hữu Long (Chủ tịch UB Truyền Giáo) – Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn Mattheu Nguyễn Văn Khôi (Chủ tịch Ủy ban nghệ thuật Thánh) cùng đông đảo Quý cha trong và ngoài Giáo phận. – 06g30 : Nghi thức di quan – 07g00 : Thánh lễ – 09g00 : Di quan – 10g00 : Dừng tại Nhà thờ An Ngãi – 11g00 : An táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Đà Nẵng.

Nguồn: BAN TRUYỀN THÔNG GX CHÍNH TOÀ ĐÀ NẴNG