More

  tin giáo phận đà nẵng

  Full Video: Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, ngày 11/1/2018 --------- Do Đức Cha Giuse Đặng Đức...

  Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân giảng Trong Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế 18.01.2018

  BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN và Truyền chức Phó tế – Tại Nhà thờ Giáo xứ HỘI...

  Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Giáo phận Đà Nẵng Giây Phút Tiễn Biệt Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

   Thánh lễ an táng vào lúc 7h00, Thứ Năm ngày 11.01.2018 tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng

  Hot Topics