More

  Tẩm Liệm Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Full Video: Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, ngày 11/1/2018 --------- Do Đức Cha Giuse Đặng Đức...

  Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Giáo phận Đà Nẵng Giây Phút Tiễn Biệt Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Hot Topics