More

  thánh lễ an táng

  Trực tiếp thánh lễ an táng Linh Mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Cha sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Chịu chức linh mục ngày...

  Nghi thức Tẩm liệm, Nhập quan và Thánh lễ đưa chân Sơ Maria Chu Thị Ngân

  Trong bầu khí kẻ ở người đi, sự chia ly biền biệt đến mức phải đợi đến đời sau mới lại có thể gặp...

  Thánh lễ an táng Cha Micae Trần Minh Tiến

  Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103,2) Thánh lễ an táng Cha cố Micae Trần...

  Tang lễ Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên 18/1/2019

  Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN Sinh ngày 31/08/1972, tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa Rửa tội ngày 01/10/1972 tại nhà thờ Cây Vông, do...

  Thánh lễ an táng Cha Phêrô Vũ Quang Thành

  Sáng nay ngày 05/11/2018, quý Đức cha và hơn 150 cha trong linh mục đoàn Giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chánh...

  Hot Topics