More

  Tang lễ Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên 18/1/2019

  Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN Sinh ngày 31/08/1972, tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa Rửa tội ngày 01/10/1972 tại nhà thờ Cây Vông, do Lm Gioan Phùng Văn Như.

  Video:Nghi thức hạ huyệt Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

  Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019
  tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng dương 47 tuổi 11 năm Linh mục.

   

   

  Hot Topics

  Related Articles