More

  thánh lễ an táng

  Video & hình ảnh Thánh Lễ an táng Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

  Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa - Bút hiệu Xuân Ly Băng Sinh ngày: 23-4-1926, tại Giáo Họ Hiệu Lân, Giáo xứ Xuân Phong,...

  Video Lễ an táng Đức Hồng Y Joachim Meisner

  Tại buổi lễ Đức TGM Nicola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, đã đọc điện văn chia buồn của ĐTC Phanxicô: ”Tôi xúc...

  Hot Topics