Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018

0
1037

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018

Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2018, Đức cha giáo phận Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt sj truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế:

  1. Thầy Gioan Maria Lê Hữu Đức, sinh ngày 30/6/1981, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  2. Thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê, sinh ngày 10/02/1985 tại giáo xứ Thái Nguyên
  3. Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa, sinh ngày 25/8/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  4. Thầy Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, sinh ngày 15/10/1972, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  5. Thầy Giuse Nguyễn Đức Quân, sinh ngày 10/10/1979 tại giáo xứ Đồng Nhân
  6. Thầy Giuse Đỗ Văn Thọ, sinh ngày 10/1/1975, thường trú tại giáo xứ Nguyệt Đức
  7. Thầy Simon Maria Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 19/12/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vẻ, sinh ngày 20/7/1982, tại Giuse Nguyễn Văn Vẻ,
  9. Thầy Anrê Maria Bùi Văn Mão, sinh ngày 06/6/1975, thuộc Dòng Mẹ Cứu Chuộc.
  10. Thầy Justinô Maria Vũ Anh Vũ, sinh ngày 22/12/1980, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018