More

  Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Bắc Ninh 2018 Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2018, Đức cha giáo phận Bắc Ninh...

  Thông báo: Truyền chức phó tế giáo phận Bắc Ninh

  Một vài nét về giáo phận Bắc Ninh THÔNG BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ Bắc Ninh, ngày  30 tháng 11 năm 2017 Tòa Giám Mục Bắc...

  Hot Topics