video

Bài cảm ơn của Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long

Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long cảm ơn nhân lễ nhận sứ vụ Chánh Tòa Giáo phận Vinh, ngày 12-02-2019
Đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo

Đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo

 Đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo Kính thưa Đức cha, với sự giải thích về các điều kiện để được phép chuẩn hôn nhân...

Mới cập nhật

Xem nhiều trong ngày