Tin/ bài mới đăng

Video Đặc Sắc

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 19/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 28 TN

Suy niệm loan báo Tin Mừng (19.10.2019 – Thứ Bảy Tuần 28 TN) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong...