More

  Nghi thức tẩn liệm và lễ phát tang cố linh mục GB. Lê Đăng Niêm

  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ phát tang cố linh mục Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm – nguyên chánh xứ Thủ Thiêm – đã được cử hành vào lúc 10g thứ Tư 1-5-2019 tại Nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, 58 Khu phố I, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng Linh Mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Chủ sự nghi thức tẩn liệm và chủ tế Thánh lễ phát tang là  – Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM.

  Hot Topics

  Related Articles