Quý Hồng Y, quý Đức cha tham dự trong thánh lễ truyền chức giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

0
72

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here