More

  công giáo việt nam

  Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm (cập nhật 24/2/2019)

  I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp :...

  Lịch Công Giáo năm 2019

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt...

  Lễ trao học bổng Tôma Thiện năm 2018

  WGPSG -- “Để ngày càng có thêm nhiều sinh viên Công Giáo biết chuyên cần học tập hơn, hăng hái sống đạo hơn, và...

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – Biên bản của Hội nghị thường niên kỳ II/2018

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2018 (24 - 28/9/2018) BIÊN BẢN THƯ MỤC VỤ 2018 của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hội...

  Quý Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu

  Các Giám Mục Dâng Hương Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Trực tiếp Thánh lễ Bế mạc Hội nghị thường niên kỳ II – 27/9/2018   https://conggiao24h.net/videos/truc-tiep-thanh-le-be-mac-hoi-nghi-thuong-nien-ky-ii-27-9-2018.html

  Hot Topics