Mây thẻ: truyền chức Linh Mục Vĩnh Long

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Vĩnh Long Năm 2018video

Video thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

Thánh Lễ phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế: Phêrô Nguyễn Văn Chánh Tôma Truong Anh Hào Phêrô Nguyễn Văn Hiền Phaolô Nguyễn Trọng Hiếu Giacôbê Hoàng Khánh Andrê Dương Tấn Kiệt Antôn Nguyễn Văn Thường Philipphê Nguyễn Trung Tính
truyền chức Linh Mục Vĩnh Long

ảnh: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

9 g 30, Thánh Lễ phong chức được bắt đầu sau lời dẫn của cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy. Cha Matthêu đã gởi đến cộng đoàn danh sách cũng như nguyên quán của các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày