Mây thẻ: Tổng phụ trách Tu viện Nguồn Sống

Cáo Phó

Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Quý

Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Quý

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 27-10-2021

Cửa hẹp (27.10.2021 – Thứ Tư Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Hồi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua...