Trang nhà Cáo Phó

Cáo Phó

Cáo Phó Nữ Tu Xavier Sacre Coeur Đỗ Thị Vui

Cáo Phó Nữ Tu Xavier Sacre Coeur Đỗ Thị Vui
Cáo Phó Nữ Tu Xavier Sacre Coeur Đỗ Thị Vui

Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung
Dòng MẾN THÁNH GIÁ MỸ THO 382, QL 1A, P.4, Tp. Tân An Long An ----ooo---- CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho trân trọng báo tin: Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ MỸ DUNG - Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho Sinh ngày 25.10.1985....

Cáo phó: Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ

Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ
Cáo phó Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Nụ

Cáo phó: Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh
Tòa Giám Mục Đà Lạt 9, Nguyễn Thái Học Đà Lạt – Lâm Đồng CÁO PHÓ “Thiên Chúa Là Tình Yêu” 1Ga 4,8 Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Huyết tộc và Linh tông kính báo : Cha GIUSE TRẦN NGỌC TĨNH đã an nghỉ trong...

Cáo phó: Cha Antôn Ngô Kim Trạng

Tin buồn công giáo
CÁO PHÓ - Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ ANTÔN NGÔ KIM TRẠNG - Qua đời: vào lúc 01h00 sáng thứ Tư ngày 21/10/2020, tại bệnh viện 115 - Thành...

Cáo phó: Cha Phêrô Mai Văn Khương

Cha Phêrô Mai Văn Khương
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống." (ga 11, 25) Nghi thức tấn liệm Cha Phêrô Mai Văn Khương Thánh Lễ An Táng Cha Phêrô Mai Văn Khương Nghi thức Hạ...

Cáo phó: Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn

Cha Trần Xuân Nhàn
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh kính báo Linh mục RAPHAEL TRẦN XUÂN NHÀN Sinh...

Cao phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ
CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin: NỮ TU ANNA PHẠM THỊ VỴ Sinh ngày 11/11/1930 tại Ba Ngoạt, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tuyên hứa: ngày 22/08/1950 Khấn Dòng: 16/07/1974 Đã an nghỉ trong Chúa...

Cáo phó: Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý

Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý
CÁO PHÓ “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2) Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG QUÝ Là Giám đốc ĐCV Toma Long Xuyên từ năm 1972 –...

Cáo phó: Đức ông Tôma Trần Trung Hà

Đức ông Trần Trung Hà
TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH. Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình "Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga11.25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, giáo phận Thái Bình trân trọng kính báo: ĐỨC ÔNG TÔMA TRẦN TRUNG HÀ Sinh ngày 30...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày