Mây thẻ: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

Cáo phó: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thủy

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855 Email: caimonmtg@gmail.com “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.(Lc...
nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh

Cáo phó nữ tu Têrêxa Trần Thị Ánh – Hội Dòng Mến Thánh Giá...

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre ĐT: (0275) 387 5146 - (0275) 369 2855 Email: caimonmtg@gmail.com “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc. 23,...
Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23, 46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh Chị em Hội  và gia đình trân trọng kính báo:  Nữ tu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày