Cáo phó: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

(Lc 23, 46)

CÁO PHÓNữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
Chị em Hội  và gia đình trân trọng kính báo: 
Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀNG, 
Sinh ngày 22. 09. 1927
Tại Họ Đạo Rạch Vồn – Trà Vinh

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng 
Lúc 11 giờ 10 ngày 23 tháng 05 năm 2018
Khấn Dòng: 69 năm
Hưởng thọ: 91 tuổi

Nghi thức nhập quan:
19 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2018

Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 15 giờ Thứ Năm, ngày 24 tháng 05 năm 2018 
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre.

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị MARIA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
Tổng Phụ Trách

<