Mây thẻ: giáo xứ An Ngãi

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Đà Nẵng 2020video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục Đà Nẵng 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng năm 2022 vào lúc 8h00, ngày 24-6-2022 tại giáo xứ An Ngãi. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đặng Văn Ngân chủ...
Cáo Phó

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

 Thánh lễ an táng vào lúc 7h00, Thứ Năm ngày 11.01.2018 tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày