Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

Lịch Công Giáo Năm 2021


Thánh lễ an táng vào lúc 7h00, Thứ Năm ngày 11.01.2018 tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng