Linh mục đoàn kính viếng Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Linh mục đồng khóa VI và Linh mục đồng hương dâng thánh lễ và kính viếng Cha Giacôbê tại Tòa Giám Mục Nha Trang lúc 17g00 ngày 16/01/2019.

Đôi nét về Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên