Cáo phó: Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
Giáo phận Nha Trang trân trọng kính báo

Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN


Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN
vừa tạ thế lúc 18g00
ngày 15 tháng 01 năm 2019
tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
hưởng dương 47 tuổi
11 năm Linh mục

Video: Thánh lễ an táng Cha Giacôbê NGUYỄN THÀNH TIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN

1. Thứ ba, 15/01/19
– 20g00: Tẩm liệm

2. Thứ tư, 16/01/2019

– 5g00: Thánh lễ: Chủng viện Lâm Bích
– 9g00: Thánh lễ: Giáo hạt Vạn Ninh, Giáo xứ Thạch Định
-15g00: Thánh lễ: Giáo hạt Phan Rang – Ninh Hải – Ninh Sơn – Ninh Phước
– 17g00: Thánh lễ: Linh mục đồng khóa và đồng hương….
– 19g00: Cầu lễ chung

3. Thứ năm 17/01/2019

– 5g00: Thánh lễ: Chủng viện Lâm Bích
– 9g00: Thánh lễ: Giáo hạt Cam Ranh – Cam Lâm
-15g00: Thánh lễ: Giáo hạt Nha Trang – Diên Khánh
– 17g00: Thánh lễ: ………………………………..
– 19g00: Cầu lễ chung

4. Thứ sáu, 18/01/2019

– 5g00: Thánh lễ: Chủng viện Lâm Bích và nghi thức nhập quan
– 8g30: Thánh Lễ An Táng, tại Tòa Giám Mục Nha Trang:
do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự,
*Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức ông Giuse Tổng Đại Diện chủ sự
*Nghi thức tại phần mồ: Cha Hạt Trưởng Giáo hạt Vạn Ninh chủ sự.
*An táng tại Nghĩa Trang Linh Mục Giáo Phận Nha Trang

LƯU Ý: *Xin quý Cha Quản hạt bố trí vị chủ tế và vị giảng lễ.
*Xin Giáo xứ Phước Hòa phục vụ “hòm lạnh” và các công việc liên quan đến nghi thức an táng.

ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN

– Sinh ngày 31/08/1972, tại Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
– Rửa tội ngày 01/10/1972 tại nhà thờ Cây Vông, do Lm Gioan Phùng Văn Như.
– Ông Cố: Phanxicô Assidi Nguyễn Lẫm.
– Bà Cố: Anê Nguyễn Thị Chưa.
thuộc giáo xứ Cây Vông

THỜI KỲ HUẤN LUYỆN

– Học Triết học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, từ năm 2001 đến 2003.
– Học Thần học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, từ năm 2004 đến 2007.
Thụ phong Linh mục ngày 04 tháng 12 năm 2008 tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.
do Đức Giám Mục : Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang.

CÁC NHIỆM SỞ

– 2008 – 2010 : Phó xứ giáo xứ Tấn Tài, giáo hạt Phan Rang
– 2010 – 2012 : Phó xứ giáo xứ Hộ Diêm, giáo hạt Ninh Hải
– 2012 – 2013 : Phó xứ giáo xứ Ninh Hòa, giáo hạt Vạn Ninh
– 2013 – 2014 : Phó xứ giáo xứ Gò Muồng, đặc trách nhà thờ Thạch Định
– 2/3/2014 : Quản xứ giáo xứ Thạch Định, giáo hạt Vạn Ninh

 

 

 

<