Trang Nhà Thủ Thuật Máy Tính

Thủ Thuật Máy Tính

có thể bạn chưa xem?

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 22/9/2018

Với tấm lòng cao thượng (22.9.2018 – Thứ Bảy 24 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, người ta tụ họp đông đảo....