Khi bị lộ thông tin cá nhân trên mạng! nên làm gì?

Đài Phát Thanh Vatican

Những tư vấn dưới đây sẽ giúp bạn có cách xử trí phù hợp, kíp thời nếu thông tin cá nhân bị lộ, bị chia sẻ ra ngoài với mục đích trục lợi.
lộ thông tin trên mạng

Nguồn: VTV