Trực tiếp: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang

0
222

Sự kiện diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23/11/2018
Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang Trực tiếp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 23.11.2018
https://www.youtube.com/watch?v=U2WHFVoOIbo