More

  dâng hoa kính đức mẹ

  Trực tiếp: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang

  Sự kiện diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23/11/2018 Trực tiếp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 23.11.2018 https://www.youtube.com/watch?v=U2WHFVoOIbo

  Đêm diễn nguyện, dâng hoa Kính Đức Mẹ tại giáo xứ Cổ Việt 20.5.2018

  Đêm diễn nguyện, dâng hoa Kính Đức Mẹ tại giáo xứ Cổ Việt 20.5.2018 https://www.youtube.com/watch?v=_Zpf8VjorKY

  Thánh lễ khai mạc: Mẹ Giáo Hội, Mẹ Giáo Phận Thái Bình tại GX Cổ Việt ngày 20.5.2018

  Thánh lễ khai mạc: Mẹ Giáo Hội, Mẹ Giáo Phận Thái Bình tại GX Cổ Việt ngày 20.5.2018

  Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Giáo Xứ Tiêu Động Thượng

  Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Giáo Xứ Tiêu Động Thượng

  Hot Topics