More

  Tổng giáo phận Huế sắp có 22 Tân Linh Mục

  Mới đây, ngày 16/04/2018, Tòa Tổng Giám mục Huế đã ra thông báo về việc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chọn gọi 22 thầy Phó tế lên chức Linh mục. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của Tổng Giáo phận Huế. Theo danh sách được thông báo bởi linh mục Tổng đại diện, cha Antôn Dương Quỳnh cho biết, trong số 22 ứng viên tiến chức có 14 thầy thuộc Tổng giáo phận và 8 thầy Phó tế thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.


  Danh tính các ứng viên cụ thể như sau:

  1. Thầy Gioankim Nguyễn Binh, sinh năm 1983, thuộc giáo sở Phường Tây.
  2. Thầy Giuse Nguyễn Thái Bình, sinh năm1986, thuộc giáo xứ Tân Mỹ.
  3. Thầy Gioankim Trần Ngọc Chương, sinh năm1982, thuộc giáo sở Trí Bưu.
  4. Thầy Antôn Hồ Đắc Dũng, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
  5. Thầy Têphanô Mai Thanh Long, sinh năm 1981, thuộc giáo xứ Hòa Đa.
  6. Thầy Matthêu Trần Bảo Minh, sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Phủ Cam.
  7. Thầy Batôlômêô Nguyễn Phúc , sinh năm1985, thuộc giáo sở Vinh Hòa.
  8. Thầy Đaminh Phạm Linh Quyền, sinh năm 1984, thuộc giáo sở Sơn Công.
  9. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Triều, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Thuận Nhơn.
  10. Thầy Đaminh Trần Công Truyền, sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Sơn Công.
  11. Thầy G.B Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Loan Lý.
  12. Thầy Phaolô Nguyễn Tuyên, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Nước Ngọt.
  13. Thầy Mathêu Phan Văn Tuyên, sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Thủy Yên.
  14. Thầy G.B Lê Khoa Vi, sinh năm 1985, thuộc giáo xứ Trí Bưu.
  15. Tu sĩ Giuse Trần Sĩ Chung, sinh năm 1978, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  16. Tu sĩ Đaminh Xuyên Vũ Ngọc Cương, sinh năm 1980 , thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  17. Tu sĩ Augustino Đặng Văn Dũng, sinh năm 1980, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  18. Tu sĩ Giuse Trần Văn Điển, sinh năm 1985, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  19. Tu sĩ Antôn Đinh Văn Độ, sinh năm 1982, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  20. Tu sĩ Đaminh Trương Minh Quả, sinh năm 1980, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  21. Tu sĩ Phaolô Đỗ Văn Thêm, sinh năm 1979, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.
  22. Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1980, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.

  Cũng theo thông báo này cho biết, “Thánh lễ Truyền chức sẽ do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế, vào lúc 7g00 thứ Ba ngày 22/05/2018, tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam”; và không quên mời gọi “Xin các thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang” cho các thầy được xứng đáng lãnh nhận thánh chức Linh mục.

  1. Hình ảnh: Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Huế
  2. Video: Thánh lễ truyền chức Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Huế

  Hot Topics

  Related Articles