Thánh lễ truyền chức linh mục Phan Thiết 12.6.2018

0
363

Hôm nay ngày 12.6.2018, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức Linh mục cho 11 Thầy Phó tế (Khóa III & V ĐCV Xuân Lộc và ĐCV Nha trang) tại Nhà thờ Chính toà.

Giuse Nguyễn Du
FX Nguyễn Minh Hùng
Phêrô Nguyễn Duy Nhạc
GB Bùi Thanh Hải
Giuse Hồ Đắc Trung
Phêrô Lê Trọng Tạo
Phêrô Nguyễn Hữu Xuân
Vinh sơn Vũ Khắc Tiệp
Phêrô Nguyễn Đình Luyện
Simon Trần Quốc Được
GB Lương Trọng KhiêmThánh lễ truyền chức linh mục Phan Thiết 2018

Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế; đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân lộc, cha Giám đốc Chủng viện thánh Nicôla Phan thiết, quý cha Hạt trưởng và khoảng 160 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện.