Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà

0
432

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25). Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim (Boniface) Trần Văn Thà _Tu Sĩ Thừa Sai CSsR – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn