More

    Thầy Simon Trần Quốc Được

    Thánh lễ truyền chức linh mục Phan Thiết 12.6.2018

    Hôm nay ngày 12.6.2018, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức Linh mục cho 11 Thầy Phó tế (Khóa III & V...

    Linh mục đoàn Phan Thiết sắp có thêm 12 cha

    Giáo phận Phan Thiết hiện đang trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời (01/03/2017), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,...

    Hot Topics