More

  Thụ phong linh mục

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  15-09-1957: Sinh tại Tân Sơn Hòa, Gia Định, Sàigòn. 1968-1976: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn. ...

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh...

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sinh ngày 02.10.1952 tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). 1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng...

  Hot Topics